Дочуто в офиса: “Коста, ти…

Дочуто в офиса: "Коста, ти с кола ли си днес?" "Да, обаче брат ми има рожден ден."

Leave a Reply