Както гениално отбеляза Петя снощи: “Като не спим, що да не ядем!” Bye, #istanbul , we

Както гениално отбеляза Петя снощи: "Като не спим, що да не ядем!" Bye, #istanbul , we

Както гениално отбеляза Петя снощи: “Като не спим, що да не ядем!” Bye, #istanbul , we <3 you!